STK Hlohovec – oznamy

Vybavíme Vás aj bez objednania:

V prípade, že nie je voľný žiadny termín objednávky, vybavíme Vás aj bez objednania.

Na príjem môžete prísť v pracovných dňoch od 07:00 – 14:30.

Kontrola originality ukončenie činnosti.

Oznamujeme Vám, že od 01.02.2019 naše pracovisko kontroly originality, Seredská 740 ukončilo svoju činnost.