STK Hlohovec – oznamy

Vybavíme Vás aj bez objednania.

Ak nie je volný termín objednávky, vybavíme Vás aj bez objednania.

Kontrola originality ukončenie činnosti.

Oznamujeme Vám, že od 01.02.2019 naše pracovisko kontroly originality,

Sereďská 740 ukončilo svoju činnost.

https://www.high-endrolex.com/10