Pre kontrolou

ČO SI NA VOZIDLE SKONTROLOVAŤ PRED TECHNICKOU KONTROLOU

Venujte príprave na kontrolu STK chvíľu vášho času. Zvýšte tým pravdepodobnosť, že technickú kontrolu absolvujete bez problémov na prvý krát.

Najčastejšie problémy, ktoré si skontrolujte:

 • povinnú výbavu
 • vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá)
 • skontrolujte funkčnosť výškového nastavenia predných svetlometov
 • Skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia
 • funkčnosť otvárania okien a dverí
 • pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia – minimálna hĺbka dezénu je 1,6mm
 • únik paliva a ostatných prevádzkových kvapalín
 • zasklenie vozidla – (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).
 • stav, a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia
 • brzdy vozidla
 • nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g). Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky.

Za poškodenie motora, či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

STK nebude vykonaná ak nepredložíte ustanovené doklady, nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.