História spoločnosti

Spoločnost STK Hlohovec s.r.o. zahájila svoju činnosť v roku 1994. Od roku 2000 pôsobíme ako samostatná spoločnosť pod vedením Ing. Petra Panisa. V snahe uspokojiť požiadavky motoristov na jednom mieste sme od začiatku činnosti rozširovali svoje oprávnenia aj na výkon emisných kontrol. Od roku 2008 sme zriadili pracovisko kontroly originality, žiaľ pre nízku požiadavku na túto činnosť v regióne Hlohovca sme túto v roku 2019 museli ukončiť.

Pracovisko disponuje jednou kontrolnou linkou pre vozidlá kategórii : L, M1 do 3,5 tony, N1, O1 a O2 a troma stojiskami emisných kontrol, spĺňa európske štandardy a je vybavené najmodernejšou technológiou, ktorá je pravidelne overovaná a kalibrovaná.

Od roku 2008 je naša spoločnosť členom Národnej asociácie STK – profesijnej organizácie združujúcej prevádzkovateľov staníc technických a emisných kontrol, ktorej cieľom je zvyšovanie dôveryhodnosti a garancia skvalitňovania služieb poskytovaných na staniciach technických kontrol.

Počas nášho pôsobenia sme získali bohaté skúsenosti v oblasti vykonávania technických a emisných kontrol, ktoré si zdokonaľujeme pravidelným vzdelávaním a snažíme sa držať krok s technologickými novinkami.

Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, profesionalitou, skúsenosťami a kvalitným vybavením. Veríme, že vďaka našim službám sa budete na cestách cítiť bezpečne.

Prajeme Vám veľa šťastne najazdených kilometrov a tešíme sa na Vašu návštevu.  

Kolektív STK Hlohovec, s.r.o.