Etická linka

STK Hlohovec s.r.o. zaviedla ETICKÚ LINKU pre oznamovanie, vyjadrenie obáv z protikorupčného správania, porušenia etického kódexu a pre iné podnety zamestnancov, zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Oznámenie je možné podať akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

➢ Telefonicky: +421 337301237

➢ Cez web stránku: www.stkhlohovec.sk

➢ E-mailom: stkhlohovec@stkhlohovec.sk

➢ Vhodením do poštovej schránky v prijímacej miestnosti s označením „návrhy a pripomienky“, určených pre zákazníkov (priestor nie je monitorovaný kamerovým systémom).

➢ Zaslaním listovej zásielky na: STK Hlohovec s.r.o., Mierová 24, 92001 Hlohovec + označiť nápisom

ETICKÁ LINKA


Formulár môže byť anonymný,
 stačí ak vyplníte typ podnetu a napíšte správu.